Prośba o wsparcie

Prośba o sponsoring
Celem Klubu LKS HETMAN RUSIEC jest czynny udziału w rozgrywkach seniorskich i umacnianie swojej pozycji w klasie okręgowej, ale również wzbudzanie piłkarskiej pasji w młodych adeptach poprzez uczestnictwo w treningach i rozgrywkach drużyny juniorskiej, która jest świetnym miejscem do rozwoju talentów.
Piłka nożna w Ruścu zawsze odgrywała i odgrywa ogromne znaczenie. Tak było od początku istnienia Klubu. Historia Klubu, nasza strona internetowa, pasja i oddanie samych kibiców są tego najlepszym dowodem. Jednak każda działalność wiąże się z potrzebami finansowymi. Zarząd Klubu stawia przed sobą ambitne plany rozwoju. Jesteśmy świadomi jednak, że bez pomocy ludzi dobrej woli będą one trudne do zrealizowania. Dlatego zwracamy się przede wszystkim do firm i przedsiębiorstw, jak również do osób prywatnych z gorącą prośbą, z apelem o wsparcie tej działalności czy to w postaci środków pieniężnych, czy zakupu niezbędnego sprzętu.
W zamian za wsparcie możemy zaproponować:
- Ekspozycję loga firmy na strojach zawodników,
- Ekspozycję loga i reklamy na wysokiej siatce okalającej boisko,
- Promocję firmy w relacjach meczowych,
- Promocję firmy na stronie internetowej hetman-rusiec.pl oraz www.facebook.com/HetmanRusiec,
- Certyfikat z podziękowaniami za wsparcie Klubu.
Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje. Sponsoring pojmujemy jako obustronne zaufanie i nie składamy obietnic, których nie jesteśmy w stanie spełnić. Wierzymy, że sponsoring z Państwa strony będzie służyć przede wszystkim promocji wizerunku Państwa firmy, a jego efekty będą trwałe i głębokie. Nam natomiast wszelka pomoc z Państwa strony pozwoli na zrealizowanie ambitnego celu sportowego.

Darowizny na rzecz klubu
Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych umożliwiają odliczenie od podstawy opodatkowania darowizny przekazanej na rzecz LKS HETMAN RUSIEC do wysokości 10%.
W przypadku osób fizycznych, darowiznę przekazaną na rzecz LKS HETMAN RUSIEC można odliczyć w wysokości do 6% podstawy opodatkowania.
Aby darowizna mogła zostać odliczona od dochodu – musi być odpowiednio udokumentowana. Podatnicy korzystający z odliczenia tych darowizn są zobowiązani wykazać w zeznaniu podatkowym kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres. Wysokość wydatków poniesionych na powyższe cele ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Dokumentem tym jest w przypadku darowizny pieniężnej – dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna (np. zakupiony na rzecz klubu sprzęt sportowy) – dokument, z którego wynika wartość darowizny.
Wartości te ujmujemy w załączniku odliczeń (np. PIT/O część B) oraz w deklaracji podatkowej (np. PIT36/rubryka 139/140). Podstawa prawna: Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992r., Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r.

W imieniu Zarządu Klubu:
Prezes Konrad Bednarek oraz skarbnik Michał Glinkowski
tel. kom. 665 069 290 / 607 412 696
LKS Hetman Rusiec
ul. Koniecpolskiego 11b
97-438 Rusiec
NIP: 769-222-14-58
REGON: 101734675
www.hetman-rusiec.pl
www.facebook.com/HetmanRusiec
e-mail: lkshetmanrusiec@gmail.com
Numer rachunku bankowego: 54 9264 0009 0000 2671 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Ruścu

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości
Shoutbox
Dołącz do rozmowy ?